پرورش بوقلمون

پرورش بوقلمون توسط قباد بامری

20,281,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

45%

موفق شد

بیش از 45,500,000 ریال

هدف

مانده

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.