طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

پرورش دام از نوع بز

پرورش دام از نوع بز

مرضیه پهلوانی
★★★★★
★★★★★

محمد آباد کتکی / کرمان
4,778,700 ریال

مشارکت‌ها

مانده

61,300,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

پرورش دام و جایگاه دام

ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید بز

علیا  لران
★★★★★
★★★★★

بوئینگ / کرمان
4,285,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

70,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

پرورش بوقلمون

پرورش بوقلمون توسط قباد بامری

پروین  بامری زهکلوت
★★★★★
★★★★★

حیدرآباد / کرمان
20,281,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

45,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کمک به مناطق سیل زده جنوب شرقی کشور

نادره توکلی
★★★★★
★★★★★

/ سیستان و بلوچستان
621,578,800 ریال

مشارکت‌ها

مانده